Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jsi návštěvníkem mého blogu, odběratelem novinek, nebo si necháváte zaslat můj pravidelný měsíční newsletter, poskytuješ mi své osobní údaje. Já vaše údaje zpracovávám a za jejich bezpečnost odpovídám. Slibuji, že tvé údaje dostatečně chráním a podřizuji se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Protože zde můžeš koupit knížku Máma na cestách nebo mé další produkty – mapy, e-booky a další, můžeš se tak stát i mým zákazníkem, nejen návštěvníkem blogu. A proto tento dokument obsahuje i zásady a práva zákazníků.

Správcem vašich osobních údajů je Veronika Zelendová

Správcem osobních údajů je Veronika Zelendová, která provozuje webové stránky www.mamanacesetach.cz. Správce tvé údaje spravuje a určuje, jak dlouho budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Jaké údaje zpracováváme a proč

Tvé osobní údaje zpracovávám především proto, abychom ti mohli poskytovat co nejkvalitnější obsah a posílat věci zdarma. Jednotlivé důvody zpracování:

  • E-mailové kampaně a newslettery

Jsi čtenářem: E-mailem ti posíláme novinky či bezplatné kurzy, ke kterým ses přihlásil/a. Zpracovávám tvůj e-mail, sleduji, na co klikáš v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráš, za účelem lepšího výběru obsahu, který by mohl zaujmout širší publikum.

Jsi zákazníkem: Zpracovávám tvůj e-mail, sleduji, na co klikáš v e-mailu a jaké typy e-mailů od nás otevíráš za účelem přímého marketingu – zasílání obchodního sdělení. Pokud jsi naším zákazníkem, zasílám ti novinky z důvodu oprávněného zájmu, který u tebe důvodně předpokládám.

  • Soutěže a giveaways

Pokud se účastníš nějaké mé soutěže, zpracovávám tvůj e-mail pouze za účelem kontaktování v případě výhry. Po skončení soutěže tvůj kontaktní údaj z naší databáze vymažu, pokud nám explicitně nepotvrdíš souhlas se zasíláním dalších e-mailů.

  • Poskytování služeb, plnění obchodní smlouvy a vedení účetnictví

Pokud jsi naším zákazníkem, zpracovávám z důvodu plnění smlouvy (např. zaslání přihlašovacích informací do online kurzu, zanesení do účetnictví) tyto tvé osobní údaje: fakturační údaje a e-mail.

Osobní údaje zpracovávám po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však 10 let od udělení souhlasu nebo poslední objednávky.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Vaše údaje zpracovává správce Veronika Zelendová, jejichž zpracování spočívá v uchovávání údajů na zabezpečených cloudových serverech. 

Abych mohla měřit, jak se ti na mém blogu líbí, kde trávíš nejvíce času a kam klikáš, používám další poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Jsou to:

Google – Google Analytics pomocí měřícího kódu

Facebook – FB Pixel pomocí měřícího kódu.

Jak mě můžeš kontaktovat

Ať už na nás máte jakoukoliv otázku nebo požadavek, můžeš nás kontaktovat ne e-mailové adrese: mama.na.cestach@gmail.com. 

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Tvá data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Tvá data jsou u mě v bezpečí. Přijala jsem technická opatření, která zajišťují zabezpečení osobních údajů šifrováním přenosu dat pomocí HTTPS protokolu (ten zámeček, co je vedle mé URL adresy ;-)) a zabezpečila tvé osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: mama.na.cestach@gmail.com.

Máš právo na informace, které si právě teď čteš. 🙂

Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já ti do 30 dnů doložím, jaké tvé osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u tebe něco změní nebo shledáš své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracovávám tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat nebo pokud jsi vznesl/a námitku proti zpracování.

Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účel zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. 😞 

V takovém případě vymažu veškeré tvé osobní údaje ze svého systému i ze systému záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházím v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud budeš nejprve o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami ti zasílám, jsi-li můj zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejsi, posílám ti je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžeš ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez tvého souhlasu také tvé údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25.8. 2017.